Askov Begravelsesforretning

Bedemand Askov

Syd og Sønderjysk Begravelse

www.sosb.dk

Begravelsforretning

v/ Charlotte og Claus Madsen


Mobil.: 40466240

Askov Kirke

Kirkevej 7A,

6600 Vejen


Præster

Provst, sognepræst kbf.:

skov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen

Tlf. 61 61 92 50,   email:   pofv@km.dk


Kirkens indre set mod øst. Det byzantinsk
inspirerede rum fik under istandsættelsen i
1999 atter et loft med den oprindelige grønne
farve, der igen har inspireret til stolegavlenes
røde faeve. Alteret er fra kirkens opførelse i
1899 og prædikestolen fra 1939. Lysekronerne
er fra 1990.

Karl Schrøders alterbordsforside fra 1900.
I midten det forgyldte latinske monogram:
I H S - Iesus Hominum Salvator -
Jesus menneskers frelser.
Liljerne og kornaksene er opstandelsessymboler.

Bedemandsforretning

- vi kører i hele Syd Danmark

Bedemand Askov

Syd og Sønderjysk Begravelse

 

Tlf.: 40 46 62 40

 www.sosb.dk