Bisættelse

Syd og  Sønderjysk Begravelse

 Vi skaber et overblik og yder professionel rådgivning

Tlf. 40 46 62 40

Bisættelse


Ved en Bisættelse bliver kisten efter jordpåkastelse i enten kirken eller kapel kørt til det lokale krematorium.  Afdøde bliver her brændt i kisten, hvorefter asken kommer i en urne. Urnen bliver efterfølgende sat ned i det gravsted, man har valgt. Kremering af afdøde er pålagt en kremeringsafgift og denne afregnes direkte med krematoriet efter gældende dagspriser.


Askespredning


Der er også mulighed for at få sin aske spredt over åben hav. Det er en forudsætning at afdøde har udfyldt en blanket om dette ønske. Blanketten findes på borger.dk eller udleveres hos Syd og Sønderjysk Begravelse.

Har afdøde ikke udfyldt blanketten, men tydeligt før sin død ytret ønske om dette, kan en pårørende ansøge om askespredning. Asken skal spredes på åbent hav min 200 meter fra land.

Har man ikke selv en båd kan vi være behjælpelig med at formidle kontakten til firmaer der varetager askespredning. Der må påregnes ekstra betaling til firmaet for denne service.