Begravelse

Syd og  Sønderjysk Begravelse

 Vi skaber et overblik og yder professionel rådgivning

Tlf. 40 46 62 40

Begravelse


En begravelse er en jordfæstelse hvor kisten efter handling bliver sænket ned i jorden på kirkegården. Det er præsten der foretager jordpåkastelsen ved graven. 

Ved kistebegravelser vil der ofte være en kirkelig højtidelighed men det er ikke et krav. Et kistegravsted er et seperat gravsted med en tydelig afgrænsning af arealet omkring. 

Til en kistebegravelse benyttes en speciel begravelseskiste. Årsagen er at den i modsætning til de lidt billigere kremeringskister skal kunne modstå det store tryk fra jorden når kisten graves til.

Valg af gravsted aftales typisk med graveren på kirkegården og de kan også være behjælpelig med priser på gravsted, vedligeholdelse m.m.