Service

Syd og  Sønderjysk Begravelse

 Vi skaber et overblik og yder professionel rådgivning

Tlf. 40 46 62 40

Begravelse


En begravelse er en jordfæstelse hvor kisten efter handling bliver sænket ned i jorden på kirkegården. Det er præsten der foretager jordpåkastelsen ved graven.  Ved kistebegravelser vil der ofte være en kirkelig højtidelighed men det er ikke et krav. Et kistegravsted er et seperat gravsted med en tydelig afgrænsning af arealet omkring.  Til en kistebegravelse benyttes en speciel begravelseskiste. Årsagen er at den i modsætning til de lidt billigere kremeringskister skal kunne modstå det store tryk fra jorden når kisten graves til.

Valg af gravsted aftales typisk med graveren på kirkegården og de kan også være behjælpelig med priser på gravsted, vedligeholdelse m.m.


Bisættelse


Ved en Bisættelse bliver kisten efter jordpåkastelse i enten kirken eller kapel kørt til det lokale krematorium.  Afdøde bliver her brændt i kisten, hvorefter asken kommer i en urne. Urnen bliver efterfølgende sat ned i det gravsted, man har valgt. Kremering af afdøde er pålagt en kremeringsafgift og denne afregnes direkte med krematoriet efter gældende dagspriser.


Askespredning


Der er også mulighed for at få sin aske spredt over åben hav. Det er en forudsætning at afdøde har udfyldt en blanket om dette ønske. Blanketten findes på borger.dk eller udleveres hos Syd og Sønderjysk Begravelse.

Har afdøde ikke udfyldt blanketten, men tydeligt før sin død ytret ønske om dette, kan en pårørende ansøge om askespredning. Asken skal spredes på åbent hav min 200 meter fra land.

Har man ikke selv en båd kan vi være behjælpelig med at formidle kontakten til firmaer der varetager askespredning. Der må påregnes ekstra betaling til firmaet for denne service.

Kirker og kapeller i dit område ! klik for at se mere


By-opdelt ceremoni steder, pile til højre/venstre, vælg by, opdelt alfabetisk, klik på kortet for valg af by